لیست برای حیوانات و لوازم مریوطه (1)

جوجه گوشتی/جوجه گلپایگان (محلی)/اردک پکنی/جوجه غاز

پخش و فروش انواع جوجه گوشتی راس/جوجه گلپایگان/اردک پکنی/جوجه غاز و….به صورت عمده و خرده جوجه گوشتی درجه یک با وزن گیری بالای ۳کیلو در […]

  • 3 هفته قبل
تماس بگیرید