لیست برای ورزش،فراغت و فرهنگ (1)

جوجه گوشتی/جوجه گلپایگان (محلی)/اردک پکنی/جوجه غاز

پخش و فروش انواع جوجه گوشتی راس/جوجه گلپایگان/اردک پکنی/جوجه غاز و….به صورت عمده و خرده جوجه گوشتی درجه یک با وزن گیری بالای ۳کیلو در […]

  • 2 هفته قبل
تماس بگیرید