لیست برای فروش زمین (1)

فروش زمین مسکونی ۲۹۷ متر در آمل

نوع کاربری مسکونی متراژ ۲۹۷ قیمت هر متر ۲,۰۰۰,۰۰۰ کد ۱۵۲ زمین ۲۹۷متر داخل بافت کامل بَره خیابون ۱۲ عرض ۱۸متر انشعابات روی زمین دارای […]

 • آمل
 • 3 هفته قبل
594,000,000 تومان

بهبود نتایج

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.